Jul 26, 2008

Caisim

Tosakan/Caisim bangkok, wijine luwih enteng timbang ukurane yen didu karo bayem/kangkung.
Didhedher tanggal 27 Juli 2008, sak kotak siji.
Ngono wae ya. Tengkyu...
Gambare nyusul.

No comments:

Post a Comment